DMMOOC 2017

Accepted Papers

Full Papers

DMMOOC2017-01: MOOCon: A Framework for Semi-supervised Concept Extraction from MOOC Content
Zhuoxuan Jiang, Yan Zhang and Xiaoming Li
DMMOOC2017-03: What Decides the Dropout in MOOCs
Xiaohang Lu, Shengqing Wang, Junjie Huang, Wenguang Chen and Zengwang Yan
DMMOOC2017-04: Exploring N-gram Features in Clickstream Data for MOOC Learning Achievement Prediction
Xiao Li, Ting Wang and Huaimin Wang
DMMOOC2017-09: Predicting Student Examinee Rate in Massive Open Online Courses
Wei Lu, Tongtong Wang, Min Jiao, Xiaoying Zhang, Shan Wang, Xiaoyong Du and Hong Chen
DMMOOC2017-11: Task Assignment of Peer Grading in MOOCs
Yong Han, Wenjun Wu and Yanjun Pu
DMMOOC2017-13: Predicting Honors Student Performance Using RBFNN and PCA Method
Moke Xu, Yu Liang and Wenjun Wu
DMMOOC2017-14: DKG: An Expanded Knowledge Base for Online Course
Haimeng Duan, Yuanhao Zheng, Lei Shi, Chonghong Jin, Hongwei Zeng and Jun Liu
DMMOOC2017-16: Towards Economic Models for MOOC Pricing Strategy Design
Yongzheng Jia, Zhengyang Song, Xiaolan Bai and Wei Xu
DMMOOC2017-17: Using Pull-Based Collaborative Development Model in Software Engineering Courses: an Case Study
Yao Lu, Xinjun Mao, Gang Yin, Tao Wang and Yu Bai

Short Papers

DMMOOC2017-08: A Method of Constructing the Mapping Knowledge Domains in Chinese Based on the Online Courses
Zhengzhou Zhu, Yang Li, Youming Zhang and Zhonghai Wu
DMMOOC2017-10: Social Friendship-Aware Courses Arrangement in MOOCs
Yuan Liang
DMMOOC2017-12: Quality-Aware Crowdsourcing Curriculum Recommendation in MOOCs
Yunpeng Gao
DMMOOC2017-15: Crowdsourcing based Teaching Assistant Arrangement for MOOC
Dezhi Sun and Bo Liu
DMMOOC2017-18: Quantitative Analysis of Learning Data in A Programming Course
Yu Bai, Liqian Chen, Gang Yin, Xinjun Mao, Ye Deng, Tao Wang and Huaimin Wang